Summer 2015 – naši proizvodi idu u Italiju !

Omladinski Centar

Novembar 23, 2016

Summer 2015 – idemo u Italiju ! Proizvodi kreativnog drvomodelarstva nastali pod vještim majstorskim dodirom IPAK tima. Sa ponosom predstavljamo proizvode koji su nastali u okviru našeg LP Green vintage projekta, a o njemu ćete budite sigurni uskoro čuti dosta toga. Proizvodi koje ovim putem predstavljamo, smo restaurirali od starih komada namještaja i nadamo se ćete

Internacionalni omladinski centar IPAK SHL III

Omladinski Centar

Novembar 23, 2016

MLADOST GRADI BUDUĆNOST! – III dio UDAHNI ŽIVOT, UMREŽI SE I KONEKTUJ ! Savremena komunikaciona sredstva spajaju ljude iz cijelog svijeta. Ponekad komšija sa komšijom ne razgovara godinama zbog konflikta koji nisu znali, ili nisu htjeli riješiti. Taj problem se prenosi na sljedece generacije, koje zbog solidarnosti prihvata nekoliko generacija, uključujući   i rodjake i prijatelje. IPAK-

Internacionalni omladinski centar IPAK SHL II

Omladinski Centar

Novembar 23, 2016

MLADOST GRADI BUDUĆNOST! – II dio Najveći projekat namjenjen mladima u BiH Udruženje IPAK-MGB od augusta 2002 godina organizira i implementira jedan od najvećih projekata za mlade ljude u istočnoj Bosni. Naziv projekta je „Mladost gradi budućnost“ koji obuhvata nekoliko cjelina. Jedna od njih je i „Internacionalni omladinski centar IPAK-SHL“ (IOC IPAK-SHL) koji se nalazi

Internacionalni omladinski centar IPAK SHL I

Omladinski Centar

Novembar 23, 2016

MLADOST GRADI BUDUĆNOST! – I dio Najveći projekat namjenjen mladima u BiH Ideja o projektu – Mladost gradi budućnost nastala je među mladima. Razvijena je iz skupa prijedloga prikupljenih od korisnika nevladine organizacije IPAK – budućnost za bosansku omladinu, tokom šestogodišnjeg rada u okolini Tuzle. Suočeni s nužnošću povratka u predratna prebivališta, mahom ruralne sredine u

Poziv za učešće na međunarodnoj interkulturalnoj razmjeni za mlade

Kultura i Zabava

Novembar 23, 2016

Organizacija IPAK Mladost gradi budućnost u sklopu programa interkulturne komunikacije, te u saradnji sa partnerskim organizacijama Volksbund e.V. iz Njemačke i Stowardyszenie Efekt Domino iz Poljske implementira trilateralnu razmjenu mladih u sklopu projekta “The right to love – Pravo na ljubav” finansiranog od njemačke fondacije EVZ. Kroz projekat “The right to love”, učesnici će obrađivati

Internacionalni omladinski Festival Mira

Kultura i Zabava

Novembar 23, 2016

Internacionalni omladinski festival Mira Tuzla – Zvornik, 11.05. – 15.05.2005 godine   Drugi Internacionalni omladinski Festival Mira je tradicionalna internacionalna manifestacija. Prvi ovakav Festival održan je u švicarskom gradiću Zurzach-u, nedaleko od Zuricha, na njemačko-švicarskoj granici, 20. juna 2003 godine kada se okupilo preko 2.000 mladih ljudi iz nekoliko evropskih zemalja uključujući i Bosnu i

Jedna godina života malog glumca, by Azir Mustafic

Kultura i Zabava

Novembar 23, 2016

Nakon dugog vremena,  javljam se ponovo sa novim stvarima i iskustvom proživljenog do sada kao glumac-muzičar i  volonter evropskog servisa-EVS. Bez Cenzure – Kritika ili subjektivni stav Scena iz predstave “Romeo i Julija” Nakon mog odlaska sa završne godine Akademije dramskih umjetnosti zbog skučenosti i gušenja “među javom i med snom”  jer nisam mogao više

PIN – nenasilna razrada konflikta

Mirovni Projekti

Novembar 23, 2016

Pamtiti samo slike užasa rata, predstavlja opterećenje za pojedinca, njegovu porodicu i zajednicu. Nove generacije mladih ljudi žele aktivan život, internet koji spaja ljude iz cijelog svijeta, i bolju budućnost. Racionalnim i emotivnim pogledima na činjenice, suočavaju se mladi ljudi u svojim različitostima. Donator, Berghof Institut za nenasilnu razradu konflikata iz Berlina, prepoznao je da investiranje u

Lokalno i globalno

Mirovni Projekti

Novembar 23, 2016

Izgradnja mira na lokalnim područjima, kao prioritetan zadatak, prepoznali su učesnici projekta TRENING IZGRADNJE MIRA, NENASILNE RAZRADE KONFLIKATA I PSIHOSOCIJALNA SAVJETOVANJA ZA MLADE BIH. IPAK-Mladost gradi budućnost, direktorica Lahira Sejfija sa svojim saradnicima i donatorima BERGHOF-STIFTUNG iz Berlina su pronašli zajednički interes u projektima koji uspostavljaju harmoniju na poslijeratnim područjima. IPAK razvija i realizira programe namijenjene unapredjivanju

Mi to možemo !

Mirovni Projekti

Novembar 23, 2016

Na putu ka evropskim integracijama, ratne posljedice usporavaju stvaranje civilizovanog društva. Strah sa kojima se bori pojedinac, utiče na osnovnu ćeliju društva –porodicu. Ako se promijeni ugao gledanja na isti problem, sagledavaju se i višestruke mogućnosti. IPAK-Mladost gradi budućnost, u svom nazivu predstavlja ciljnu grupu, mlade ljude, čiju energiju i spremnost za stvaranje prepoznaje direktorica Lahira

Search Form