Pamtiti samo slike užasa rata, predstavlja opterećenje za pojedinca, njegovu porodicu i zajednicu. Nove generacije mladih ljudi žele aktivan život, internet koji spaja ljude iz cijelog svijeta, i bolju budućnost. Racionalnim i emotivnim pogledima na činjenice, suočavaju se mladi ljudi u svojim različitostima. Donator, Berghof Institut za nenasilnu razradu konflikata iz Berlina, prepoznao je da investiranje u projekat UHO IPAK-MGB, «PIN-NENASILNA RAZRADA KONFLIKTA» s nizom tematskih treninga za mlade kroz zajedničke interese u implementiranju projekata. IPAK-Mladost gradi budućnost sa centrom u Križevićima, i dobrom saradnjom sa direktoricom Lahirom Sejfijom, pružio je tehničku, personalnu i infrastrukturnu pomoć u realizaciji projekta «PIN- GFK-Gewalt frei Kommunikation». Iako su razlicite aktivnosti, medjusobno podržavanje i kompromisi imali zajednički cilj u širenju mreže mladih lidera u ruralnim sredinama opterećenim ratnim frustracijama. «PIN-NENASILNA RAZRADA KONFLIKTA» je projekat namijenjen najaktivnijim liderima iz Podrinjske regije,  Srebrenica, Zvornik, Sapna, Kalesija, Osmaci, Tuzla, Bratunac, Šekovići, Milići i Bijeljina.

40 aktivista okupljenih u Regionalnu omladinsku mrežu za lokalni razvoj, djeluje u aktivnom suzbijanju predrasuda, otvaraju pitanja suočavanja sa prošlošću, iniciraju dijaloge, bave se pitanjima diskriminacije, položaja u društvu i konfliktima. Mreža ima cilj da se edukacijom razvije svijest o ponovnom vraćanju u mirovne tokove. Osim komunikacija, mlade organizacije opstaju zahvaljujuci IPAK-u koji, u skladu sa svojim mogućnostima, pomaže u finansiranju realizacije na terenu i  pomoći u opstanku formiranih grupa. Mreža pokušava komunikaciju sa lokalnom vlašću isključivo na temelju zajedničkih interesa. Činjenice govore više od riječi, neophodna im je pomoć. Svaki korak od ideje do realizacije i implementacije,  prati koordinacionalni tim koji validnim dokazima potvrdjuju realizaciju u koracima kroz projekat. Medijska podrška i planiranje štampanih brošura daje efekte u javnosti. Pojedinac, grupa, tim, lideri, koordinatori, organizacija i donatori, ujedinjeni zajedničkim ciljevima, čine snagu za opstanak mira na navedenim teritorijama. U sredinama gdje intenzitet traumatičnih iskustava ne dozvoljava otvoren dijalog, predlažemo  DA SE NADJEMO NA POLA PUTA.