MLADOST GRADI BUDUĆNOST! – I dio

Najveći projekat namjenjen mladima u BiH

Ideja o projektu – Mladost gradi budućnost nastala je među mladima. Razvijena je iz skupa prijedloga prikupljenih od korisnika nevladine organizacije IPAK – budućnost za bosansku omladinu, tokom šestogodišnjeg rada u okolini Tuzle. Suočeni s nužnošću povratka u predratna prebivališta, mahom ruralne sredine u okolini opština Zvornik, Bijeljina, Tuzla, Kalesija, Sapna i Osmaci, omladinci i omladinke formirali su određena gledišta o tome kako bi njihov život u novim/starim prebivalištima trebao biti organizovan, koje bi aktivnosti valjalo preduzeti kako bi se proces njihove reintgracije maksimalno olakšao.

Upravo po svojoj multidimenzionalnosti, tj. nastojanju da se istovremeno na jednom prostoru, raliziraju aktivnosti :

 1. U sferi stručnog obrazovanja i zapošljavanja mladih, (Zadruga, zanatski i drugi kursevi, izgradnja objekata Omladinskog centra i omladinske radionice),
 2. Interkulturne komunikacije, (internacionalni susreti mladih u regionu, Europi, interreligijski susreti, ),
 3. Nenasilne komunikcije, (intenzivan rad kroz radionice s grupama mladih, razrješenja konflikata među grupama mladih na liniji selo – grad, među grupama mladih različite etničke pripadnosti, itd).

Organiziranje mladih u formalne i neformalne grupe i umrežavanje istih radi pokretanja određenih građanskih inicijativa, ovaj projekat čini jedinstvenim u BiH. Upravo rezultati primjene ove koncepciije na terenu, u proteklih nešto više od godinu dana, upućuju na zaključak da se problemima mladog čovjeka mora pristupiti cjelovito, višedimenzionalno i planski. Jer, naši korisnici u selima nisu, i ne mogu biti, zadovoljni samo djelimično popravljenim kućama. Oni žele barem minimum uvjeta koje imaju mladi ljudi širom Europe, a odnose se na zapošljavanje, školovanje, zabavu, sport i mogućnost socijalnog angažmana u svim oblastima koje ih zanimaju, ili su od njihovog interesa. Zato nije čudno što su u anketma o poželjnoj ponudi u Interncionalnom omladinskom centru IPAK-SHL u Krizevićima naveli, na prvom mjestu, prijedlog poput internet kluba, kurseva stranih jezika, susreta s mladima iz drugih regija   i zemalja . Mladost je u svojoj biti otvorena prema sebi i prema svijetu. Njima se mora pružiti šansa da ovu otvorenost kreativno konkretiziraju i osmisle.

Svakako, ovakva projektna cjelina zahtijeva investiranje velike energije u izvođenju aktivnosti, ali i angažman menadžmenta projekta, snažnu konkretnu podršku u socijalnom prostoru u kojem se projekat odvija. Ovdje svakako mislimo na opštinu Zvornik, koja je dodjelom zemljišta za izgradnju Internacionalnog omladinskog centra potvrdila, na najbolji način, svoj status partnera u ovom projektu. Također se mora navesti, izvanredna saradnja osnovnih i srednjih škola u Regionu. Ali, na prvom mjestu jesu mladi ljudi, njih sada preko hijadu koji su, tokom jednogodišnje pripremne faze, na različite načine, uzeli učešće u aktivnostima vezanim uz realizaciju projekta. Kako je rečeno, mladom čovjeku samo treba pružiti šansu i on će je znati iskoristiti.Otvaranjem Internacionalnog Omladinskog Centra IPAK-SHL i omladinske radionice 14. Decembar (nedjelja) 2003. u 14:00 sati u mjestu Križevići, završena je I faza projekta Mladost gradi budućnost.

Tokom realizacije ove faze uspjelo se u nekoliko sfera postići željene ciljeve:

 • Na regionalnom planu, mladi, institucije i javnost upoznati su s projektom, njegovim osnovnim sadržajem i ciljevima,
 • Uspostavljena je direktna veza i saradnja sa postojećim organizacijama mladih i drugim NVO-ima u regionu (22 organizacije),
 • U seoskim sredinama (oko 36 sela) organizirane su neformalne grupe ili uspostavljena veza sa zainteresovanim aktivnostima, te istima osigurana edukacija u domeni osnova socijalnog menadžmenta, organizovanja i omladinskog rada,
 • Mladi su uključeni i u 9 nstitucija koje komuniciraju sa organima vlasti na lokalnom i ostalim nivoima (kroz savjete mladih u opštinama, parlamentom mladih u Banja Luci i Sarajevu), razni seminari, savjetovanja i druge aktivnosti na regionalnom nivou),
 • Uspostvljena je saradnja sa školama u selima i opštinama, kako osnovnim, tako i srednjim školama i gimnazijama, realizirana su prva partnerstva ovih škola sa školama u Njemačkoj čiji je rezultat pomoć u školskoj opremi pristigla za škole u okolini Zvornika,
 • Pokrenut je školski list,
 • Završena je gradnja objekata Internacionalnog omladinskog centra i Omladinske radionice u Križevičima u čemu su mladi bili direktno angažovani.

Ono što posebno vrijedi naglasiti, u svim aktivnostima učešće uzimaju mladi, različitih nacionalnih pripadnosti, neopterećeno i vrijedno. Evidencije izvedenih aktivnosti pokazuju da je u realizaciji dosadašnjih programa direktno uzelo učešće oko 800 do 1.000 mladih ljudi. Oko projekta se tako formirala jedna stabilna multietnička struktura spremna da i dalje podrži njegovu relizaciju. Formiranje ove struture bio je preduvjet rada na izgradnji objekta. Ime Internacionalni omladinski centar IPAK-SHL, opravdano je upravo formiranjem ove strukture.

Omladinski centar je internacionalnog karaktera smješten u malom mjestu Križevici, na periferiji Zvornik. On je namjenjen mladima u čitavoj regiji, ali i šire. Centar je mjesto njihovog okupljanja, mjesto gdje će pronaći:

 1. brojne zabavne sadržaje (disko, koncerti, društvene igre, druženja,itd),
 2. mjesto učenja, (kursevi jezika, informatike, internet),
 3. stručno-profesionalno obrazovanje, (iz domena zanatstva: kurs varenja, drvomodelarstvo, stolarstvom – kreativne radionice),
 4. mjesto gdje mogu očekivati razumijevanje i pomoć, (psihosocijalne radionice i savjetovanja, grupni rad sa mladima, pedagoški savjeti, pomoć pri učenju…),
 5. mjesto gde će biti podržani u realizaciji njihovih interesa i potreba (edukacija iz domena socijalnog menađmenta, stručna pomoć u oblasti samoorganiziranja, pokretanja omladinskih inicijativa, lobiranja, projektnog mangmenta….),

Mjesto punog međusobnog uvažavanja, tolerancije i promocije mira.

Kroz programe interkulturnih susreta na regioalnom i međunarodnom planu, u čemu IPAK ima višegodišnje iskustvo, kao i brojne funkcionalne veze u susjednim zemljama i Europi, Centar postaje mjesto susreta kultura, mjesto intenzivnog upoznavanja i učenja kroz zabavu, druženje, radionice, izlete. Prostor Centra strukturiran je tako da omogućava višednevni boravak ( susrete, seminare, radionice, itd.) grupa mladih. Pored prenoćišta i kuhinje u Centru postoje mogućnosti korištenja interneta ,održavanja predavanja, konferencija i drugih oblika edukacije, kao i mogućnosti organiziranja i izvođenja kulturno-zabavnih sadržaja ( literarne večeri, projekcije filmova, teatar, koncerti na otvorenom, sportski susreti…)

Mladima na periferiji, kao i pripadnicima njihove generacije u okolnim gradovima, centar donosi mali djelić najsavremenijih društvenih sadržaja, onih koji su dostupni omladini u razvijenim zemljama. Kroz upoznavanje, internacionalnu solidarnost i aktivno partnerstvo mladih gradi se ne samo budućnost bosansko-hercegovačke omladine, već budućnost Europe. Ovako Europa raste u svakom dijelu svoje cjeline, a harmonično jedinstvo razlika postaje njena stvarnost. Gradeći i radeći zajedno gradimo Europu i sebe u Europi.

                                         KUDA I KAKO DALJE ?

Otvaranjem Interancionalnog omladinskog centra IPAK-SHL i omladinske radionice u Križevićima, otpočinje nova faza projekta “Mladost gradi budućnost”.

U narednom periodu ocekuju nas kontinuirane aktivnosti u nekoliko oblasti :

 • Internacionalni omladinski centar stavljamo u funkciju realizacije misije koja je u osnovi samog projekta. On treba postati mjesto gdje će mladi čovjek iz svih dijelova regije dolaziti rado, gdje će mu biti pružena mogućnost da ispolji svoje kreativne potencijale na najbolji mogući način, osmišljavajući vlasiti život i budućnost kao i zajednice u kojoj živi.
 • Ovaj Centar treba biti mjesto susreta mladih bez obzira na nacionalnu, vjersku. ili bilo koju drugu pripadnost. Na lokalnom i regionalnom planu to znači aktivizam utemeljen na jedinstvenim potrebama, željama i interesima mladog čovjeka
 • Na internacionalnom planu Centar bi trebao postati mjesto susreta i međusobnog upoznavanja kultura, mjesto snažne interkulturne komunikacije i akcije.

U narednom periodu , ovdje želimo ugostiti mlade iz susjednih i ostalih zemalja, pružiti im mogućnost za druženje, međusobno upoznavanje, uspostavljanje partnerstva na raznim nivoima i u raznim sferama – onako kako to mladi žele i kako odgovara njihovim interesima. Na regionalnom planu treba i dalje raditi sa mladima, potencirati njihovo samoorganiziranje i aktivitet, kako bi , što prije i što efikasnije, preuzeli odgovornost za vlastitu budućnost. Realizacija projekta u cjelini, dakle inicijative koje dolaze iz korisničke grupe, bit će pokazatelj uspješnosti na ovom planu. Aktivizam je jedni lijek protiv letargije i jedini način da se mijenja socijalno okruženje i kreativno utiče na promjene u njemu.

U ovom domenu podržat će se dalje uključivanje omladine u tijela koja komuniciraju sa vlašću, pokretanje lokalnih inicijativa, te umrežavanje na svim nivoima.

ZAPOŠLJAVANJE JE NAJVEĆI PROBLEM U BIH

Kroz razvoj koncepta Omladinske radionice i Zanatske zadruge namjera nam je otvoriti nove mogućnosti u ovoj oblasti. Ovo je jedan od važnih segmenata projekta, izazov koji posebnu dimenziju ima u ruralnim sredinama. Uz Radionicu i Zadrugu mladima će, u skladu sa identificiranim potrebama, biti ponuđena stručna edukacija koja bi trebala omogućiti njihovo zapošljavanje. U cjelini, ovaj projektni segment rezultira povećanim učešćem mladih u obnovi i izgradnji sredina u kojima žive.

SARADNJA SA ŠKOLAMA

Dalja saradnja sa školama ići će u pravcu razvoja partnerstva škola u regiji sa školama u inostranstvu. Također će biti razvijene lokalne aktivnosti prema interesima učenika, poput kampanje za najbolji literarni i likovni rad na niovu osnovnih i srednjih škola, izrada i izdavanje školskog lista . Cilj je svakako da škole, odnosno učenici sami, postanu vremenom inicijatori i nosioci ovih aktivnosti.

INFORMISANJE

U oblasti inforomisanja nastavljamo dalje intenzivan rad. Mladima se mora osigurati informativni prostor , kako bi u javnosti mogli prezentirati i zastupati svoje interese. Ovdje su navedene osnovne smjernice našeg daljeg rada. Nadamo se podršci i saradnji svih relevantnih institucija, kao što je to i do sada bilo. Posebno očekujemo dalje intenzivno ukljucivanje mladih u aktivnosti predviđene projektom, kao i one koje sami žele predložiti i kreirati. U protekloj godini naučili smo i zaključili da sami, zajednički, moramo učiniti nešto za sebe. Također smo stvorili određene strukturalno- organizacijske i tehničke pretpostavke za dalji rad. Svakako, največa vrijednost su mladi ljudi okupljeni oko zajdničkog projekta. U narednom periodu želimo pokazati da ovo što smo započeli možemo uspješno dovesti do cilja, a cilj nije nikakav “kraj “ već situacija u kojoj je osiguran kontinuitet naše misije u budućnosti, kada je trebaju preuzeti nove generacije. Zahvaljujući razumijevanju njemačke omladine, aktivista njemačke omladinske organiazacije Schüler Helfen Leben ( Učenici pomažu život), koja je osigurala finansijsku podršku, te stručnoj pomoći berlinskog institute Berghof – Zentrum für konstruktive Konliktbearbeitung (Berghof institute za konstruktivnu razradu konflikta) pri izradi projektne dokumentacije i evaluacije projekta, projekat uspješno teče u prostoru između navedenih opština.