Internacionalni omladinski centar IPAK SHL III

Omladinski Centar

Novembar 23, 2016

MLADOST GRADI BUDUĆNOST! – III dio

UDAHNI ŽIVOT, UMREŽI SE I KONEKTUJ !

Savremena komunikaciona sredstva spajaju ljude iz cijelog svijeta. Ponekad komšija sa komšijom ne razgovara godinama zbog konflikta koji nisu znali, ili nisu htjeli riješiti. Taj problem se prenosi na sljedece generacije, koje zbog solidarnosti prihvata nekoliko generacija, uključujući   i rodjake i prijatelje. IPAK- Mladost gradi budućnost, direktorica Lahira Sejfija, koja spaja dobro poznavanje regionalnog mentaliteta i iskustva i znanja stecena u inostranstvu, realizuje projekte od 2002. godine do danas.

I PROJEKAT  – MLADOST GRADI BUDUĆNOST – MGB I

2002-2005.

U trogodišnjem planu je izgradjen Internacionalni omladinski centar IPAK-SHL u Križevićima. Formira se mreža mladih ljudi iz oko 40 sela. Organizuju se radionice u kojima se mladi ljudi edukuju u prevazilaženju posleratnih trauma, osnažuju u učenju o nenasilnoj komunikaciji, problemima u okviru generacijskih različitih pogleda na ratne dogadjaje i aktivno uključuju u lokalnu zajednicu. Suočavaju se sa predrasudama i rade na demokratskom napretku društva.

II PROJEKAT – BUDUĆNOST JE DANAS –MGB II

U trogodišnjem planu je nastavljen razvoj iz prve etape projekta. Formirana je Regionalna omladinska mreža za lokalni razvoj. U okviru 39 omladinskih grupa iz 5 općina. II faza institucionalizacije novonastalih omladinskih struktura.Rad na srednjoročnoj razvojnoj strategiji na lokalnom i regionalnom planu. Implementacija strategija sa lokalnih na više nivoe vlasti. Praćenje kroz sistem indikatora. Jačanje kompentencija i društvenih uloga u Lokalnoj omladinskoj mreži kroz niz medjusobno povezanih mjera i aktivnosti

III PROJEKAT –MLADOST GRADI BUDUĆNOST-MGB III

U trogodišnjem planu je nastavljen razvoj iz druge etape projekta, nizom mudjusobno povezanih grupa, mjera i aktivnosti. Edukacije novih članova, participacija, socijalni menadžment i informatika. Osnaživanje iz oblasti preduzetništva, plastične proizvodnje, dizajnerskih kurseva, dizajn namjestaja, izgradnji djecijih igrališta. interkulturni susreti i evropsko integrisanje.

PROBLEMSKA PITANJA

  1. Opstrukcija etnopolitičkih elita,
  2. Komunikacioni problemi,
  3. Tehnički problemi,
  4. Manipulacija u medijima,
  5. Problemi sa roditeljima,
  6. Generacijske razlike u mišljenjima,
  7. Nezainteresovanost lokalnih vlasti,
  8. Iscrpljenost mladih aktivista konstantnim
  9. Konfrontacijama,
  10. Mali broj profesionalaca.

Od decembra 2008. godine, se intenziviraju akcije u projektnim oblastima: EDUKACIJE, RADIONICE, PARTICIPACIJE, AKTIVIZAM, EDUKACIJA, ORGANIZACIONI RAZVOJ, KONFERENCIJA, ZAGOVARANJE, MENADŽMENT, PEDAGOŠKI RAD I PREKOGRANIČNA SARADNJA.

Tokom rada, IPAK – Mladost gradi budućnost i direktorica Lahira Sejfija su suradjivali i imali stalnu i logističku podršku eksperata BERGHOF-FORSCHUNGZENTRUM , DR. MARTINA FISCHER + BEN

UDAHNI ŽIVOT, UMREŽI SE I KONEKTUJ!

– MLADOST GRADI BUDUĆNOST –

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Search Form