Integracija socijalno isključenih mladih i njihovih porodica

Neformalna Edukacija

Novembar 23, 2016
Socijalna integracija mladih i porodica u dolini Drine Socijalna integracija mladih i porodica u dolini DrineU poslijeratnoj obnovi i na putu evropskim integracijama, BIH je veoma sporo rješavala ključne probleme, standarda i stopi nezaposlenosti. Od ukupnog broja stanovništva koji su nezaposleni, 62,7 % su mladi ljudi. Podrinjska regija je najteže pogođena:

  • međuetničkim sukobima,
  • političkim, ekonomskim i drugim strukturama,
  • nerazvijenom komunikacijom,
  • udaljenošću od najbližih centara.

IPAK-MGB daje podršku, kroz projekte, socijalnoj inkluziji i ekonomskom osnaživanju izolovanih ljudi i njihovih porodica u regiji. Opštine: Zvornik, Kalesija, Tuzla, Sapna, Bratunac i Srebrenica posjeduju prirodne resurse, bogatstvo šuma, obradive površine, rijeku Drinu. Na osnovu tih činjenica, usmjerene su i aktivnosti ka poboljšanju života u regionu.

AREA II – FAMILY CENTAR Porodični centar koji ima cilj jačanje porodice, osnaživanje kapaciteta, kvalitet života, jačanje socijalnih navika, izbjegavanje konflikata, jačanje roditeljske odgovornosti. Obuke za roditelje se odnose na nenasilnu komunikaciju, aktivno slušanje, uključivanja saradnji sa školama, učenicima i nastavnicima. Centar je otvoren 6 dana u sedmici, IPAK pruža prostorne uslove.
AREA III – START- POSLOVNE AKTIVNOSTI Ekonomsko osnaživanje, uključivanje mladih žena, proizvodnja voća i povrća u plastenicima, radionice predviđene za izradu predmeta od drveta, mašine za obradu drveta. Omogućavanje prostora za obuku frizera, manikira, dizajnera, krojačica. Poslije obuke, primjena znanja u praksi i ekonomsko oživljavanje.
INTENZIVNE AKTIVNOSTI:

  1. Obuka ( praktična i teoretska),
  2. Mali biznis,
  3. Širenje korisnika
  4. Realizacija projekta.

Učesnici kroz treninge ojačavaju vještine, pokazuju spremnost u borbi za socijalnu i ekonomsku stabilnost. IPAK-MGB omogućava tehničku podršku i organizaciju stručnih ljudi iz različitih oblasti, kao i aktiviranje volontera. Najveći dio sredstava biće realizovan u realizaciji aktivnost 4. Sajma u Omladisnkom centru Križevići koji pruža sve uslove za smještaj, ishranu i boravak do 30 ljudi, kao i tehničke mogućnosti.

TRAJANJE PROJEKTA: Od novembra 2012. do oktobra 2014. godine.
DANAS – mreža okuplja aktivističke grupe iz 39 ruralnih područja u 5 navedenih opština.
PROJEKAT predviđa stalno praćenje eksternu evaluaciju, u skladu sa zahtjevima donatora.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Search Form