Udruženje–humanitarna organizacija IPAK- Mladost gradi budućnost

osnovana je 1995. godine u Tuzli, kao odgovor na ratna stradanja bosanskohercegovačke omladine, ali i kao znak odlučnosti da se ostane u BiH i gradi budućnost zasnovana na toleranciji, poštivanju raznolikosti, izgradnji povjerenja.

IPAK JE: nevaldina, neprofitna, nestranačka organizacija koja dugi niz godina pokreće i vodi aktivno sudjelovanje mladih građana u procesu društvenih promjena, aktivan član civilnog društva BiH s značajnim iskustvom u organiziranju i zastupanju interesa mladih ljudi na lokalnom, regionalnom i i nternacionalnom nivou kao i u kontekstu Evropske unije. Udruženje – humanitarna organizacija IPAK-Mladost gradi budućnost sa sjedištem u Tuzli, u okviru svojih omladinskih prostora u saradnji sa partnerima, institucijama i nevladinim organizacijama razvija programe za kreiranja bolje, sretnije, humanije budućnosti mladih, građanki/na BiH.

Misija – Uprkos svim poteškoćama trudimo se našim mladima otvoriti perspektive vrijedne življenja i hrabriti ih da preuzmu vlastitu budućnost u svoje ruke Naša vizija podrazumijeva društvo aktivnih, svjesnih mladih ljudi, građanki/ana usmjerena je na prevladavanje teškoća , kreiranje perspektiva vrijednih življenja kojima hrabri korisnici utiću na budućnost.

UHO IPAK-Mladost gradi budućnost (IPAK-MGB) organizacija sa dugogodišnjimiskustvom u radu sa mladima, građanima/kama koja planira, inicira i realizira projekte kreiranja bolje budućnosti, te ima atkivan utjecaj na ekonomsko-socijalne uvjete mladih, građana/ki Bosne i Hercegovine. Aktivan smo član civilnog društva Bosne i Hercegovine, uspješno radimo i zastupamo interese mladih, građana/ki na lokalnom, regionalnom i internacionalnom nivou kao i u kontekstu Europske unije. Nudimo priliku mladima da oblikuju vlastiti identitet, platformu za socijalnu participaciju i širok spektar projekata.. Sve to pružamo kroz programe :

1. Neformalne edukacije,

Više hiljada mladih ljudi, građnki/ana stekli su znanja u oblasti ljudskih prava, socio- ekonomskih prava, osnažili vještine Nenasilnog komuniciranja, Timskih uloga, podjeli odgovornosti, stereotipa, predrasuda. IPAK redovno organizira treninge u ovoj oblasti.

  • praktično-stručno usavršavanje, stručno usavršavanje u oblasti zanatstva, poljoprivrednih tehnologija, socijalnog poduzetništva, zapošljavanja (drvomodelarstvo, plastenički uzgoj povrča, kretivna izrada nakita, frizerske usluge, itd). Stručna edukacija u oblasti tolarstva verificirana je kod nadležnih institucija i osigurala je radna mjesta učesnicima

2. Interancionlane omladinske razmjene, interkulturna komunikacija, volonterski projekti (EVS)

Tokom proteklih godina IPAK razvija intenzivne internacionalne/interkulturne kontakte mladih iz Bosne i Hercegovine s mladima iz susjednih i ostalih evropskih zemalja. Organizirano je preko 40 omladinskih razmjena i studijskih posjeta. U više navrata realizirani su interreligijski dijalozi i okrugli stolovi u kojima su učešće uzel predstavnici različitih konfesija u Bosni i HercegoviniU ovim projektima učešće je uzelo 8000 mladih ljudi. Prema novoj strategiji IPAKA 2014-2020 godišnje organiziramo dvije trilateralne omladinske razmjene. IPAK je akreditovana za Evropski volonterski servis (EVS) u okviru kojeg prima i šalje volontere u regionu i EU. Svake godine IPAK-ov rad podrže volonteri iz EU zemalja najčešće iz Njemačke.

3. Mirovne projekte,

Mirovni projekti usmjereni su na izgradnju mira i povjerenja. Pamtiti samo slike užasa rata, predstavlja opterećenje za pojedinca , njegovu porodicu i zajednicu. Nove generacije mladih ljudi žele aktivan život, internet koji spaja ljude iz cijelog svijeta, i bolju buducnost. Racionalnim i emotivnim pogledima na činjenice, suočavaju se mladi ljudi u svojim različitostima

4. Kulturne i zabavne projekte.

U okviru svojih omladinskih prostora (omladinskih centara) orginiziramo stalne ponuda za mlade kao što su: kursevi njemačkog i engleskog jezika, informatika, psihosocijalne radionice, kreativne radionice, muzičke radionice, socijalni i pedagoški rad, slobodne aktivnosti (sportske aktivnosti, igraonica, čitaonica, dani filma i sl.), razne socijalne akcije (npr. svake sedmice disko večeri, likovne kampanje, radne- ekološke akcije, izleti, svake godine posjete inostranstvu i posjete mladih iz inostranstva, sportski turniri, Koncerte, Internacionalni Festival mira(već su održana dva). Organizacija Festivala rezultat je dugogodišnje saradnje i prijateljstva mladih iz Njemačke, Švajcarske, Bosne i Hercegovine, susjednih i ostalih zemalja. Festival je snažna mirovna poruka mladih, jasan pokazatelj njihovog opredjeljenja za mir i saradnju bez predrasuda, poruka života i želje da se on u svim svojim aspektima gradi u konstruktivnom i mirnom okruženju. Pored općih ciljeva festival je mjesto internacionalne interkulturne razmjene među mladima.

5. Internacionalni omladinski centar IPAK-SHL, u Križevićima kod Zvornika

u proteklih deset godina rada razvio je kvalitetan program za mlade. Centar je poznat upravo po svojoj multidimenzionalnosti, tj. nastojanju da se istovremeno na jednom prostoru, raliziraju aktivnosti :

  • u sferi neformalnog obrazovanja (sticnja znanja i vještina u oblasti demokratije, ljudskih prava,,..)
  • profesionalno-stručnog edukovanja i zapošljavanja mladih, (Zadruga, zanatski i drugi kursevi, izgradnja objekata Omladinskog centra i omladinske radionice),
  • Interkulturne komunikacije, (internacionalni susreti mladih u regionu, Europi, interreligijski susreti, )
  • Nenasilne komunikcije, (intenzivan rad kroz radionice s grupama mladih, razrješenja konflikata među grupama, mladih na liniji selo – grad, među grupama mladih različite etničke pripadnosti, stereotipi predrasude,itd). Organiziranje mladih u formalne i neformalne grupe i umrežavanje istih radi pokretanja određenih građanskih inicijativa, ovaj projekat čini jedinstvenim u BiH.

Mladost je u svojoj biti otvorena prema sebi i prema svijetu. Njima se mora pružiti šansa da ovu otvorenost kreativno konkretiziraju i osmisle. Svakako, ovakva projektna cjelina zahtijeva investiranje velike energije u izvođenju aktivnosti, ali i angažman menadžmenta projekta, snažnu konkretnu podršku u socijalnom prostoru u kojem se projekat odvija. Također se mora navesti, izvanredna saradnja osnovnih i srednjih škola u Regionu. Ali, na prvom mjestu jesu mladi ljudi, njih sada više hijada koji su, tokom proteklog perioda , na različite načine, uzeli učešće u aktivnostima vezanim uz realizaciju projekta. Kako je rečeno, mladom čovjeku samo treba pružiti šansu i on će je znati iskoristiti.

#1 ekipa

image

Lahira Sejfija

Direktorica

image

Pavlina Vujović

Program menadžerica

image

Azur Ramić

Marketing menadžer

image

Jelena Duvnjak

Koordinatorica omladinskog centra

Volonteri 2015

image

Azra Sejfija

image

Jasmina Jurišić

image

Amila Kamberović

image

Amra Sabitović

image

Amila Halilović

image

Haris Selmanović

image

Jasenko Stojaković

image

Irfan Hadžić

image

Zlatko Bedžetović

image

Harun Hamzabegović

image

Edo Salković

image

Amar Serhatlić