Highschool exchange 2015

Highschool exchange 2015

Dan bijelih traka - 2015

Dan bijelih traka - 2015

18 godina IPAK-a - 2015

18 godina IPAK-a - 2015

ENTER - dodjela certifikata 2010

ENTER - dodjela certifikata 2010

ENTER - radionice 2010

ENTER - radionice 2010

ENTER - radionice 2009

ENTER - radionice 2009

ENTER - radionice 2009

ENTER - radionice 2009

Radionice drvomodelarstva 2008

Radionice drvomodelarstva 2008

''Pametniji ne popušta

''Pametniji ne popušta

''Pametniji ne popušta

''Pametniji ne popušta

''Pametniji ne popušta

''Pametniji ne popušta

IT workshop - 2004

IT workshop - 2004

Kreativne radionice - dio II

Kreativne radionice - dio II

Kreativne radionice - dio I

Kreativne radionice - dio I