• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Trening iz izgradnje mira, nenasilne razrade konflikata za nastavnike i omladinske lidere

„IPAK – Mladost gradi budućnost“  nevladina organizacija  realizira programe namijenjene unapređenju životnih uslova i standarda mladih ljudi u Bosni i Hercegovin te pruža podršku njihovom aktivnom uklučivanju i participaciji  u društvenim, političkim, ekonomskim i drugim dešavanjima i tokovima. Najveći dio programa IPAK realizira u mikroregionu sjevernog i srednjeg Podrinja, koji obuhvaća općine Zvornik i Osmaci […]

Pročitaj više...

Tvoj mir je i moj mir !

Vjekovna borba ljudi na balkanskom području imala je za cilj da osvoji ili odbarani svoju teritoriju. Od strasti prema uništenju do iskonske potrebe da se sačuva goli život, čovjek teži svom cilju. IPAK-Mladost gradi budućnost je organizacija koja je prepoznala  svoje interese i ciljeve u liječenju predrasuda i duhovnog zagadženja te usmjerila svoje projekte u  izgradnji […]

Pročitaj više...

Mi to možemo !

Na putu ka evropskim integracijama, ratne posljedice usporavaju stvaranje civilizovanog društva. Strah sa kojima se bori pojedinac, utiče na osnovnu ćeliju društva –porodicu. Ako se promijeni ugao gledanja na isti problem, sagledavaju se i višestruke mogućnosti. IPAK-Mladost gradi budućnost, u svom nazivu predstavlja ciljnu grupu, mlade ljude, čiju energiju i spremnost za stvaranje prepoznaje direktorica Lahira […]

Pročitaj više...

Lokalno i globalno

Izgradnja mira na lokalnim područjima, kao prioritetan zadatak, prepoznali su učesnici projekta TRENING IZGRADNJE MIRA, NENASILNE RAZRADE KONFLIKATA I PSIHOSOCIJALNA SAVJETOVANJA ZA MLADE BIH. IPAK-Mladost gradi budućnost, direktorica Lahira Sejfija sa svojim saradnicima i donatorima BERGHOF-STIFTUNG iz Berlina su pronašli zajednički interes u projektima koji uspostavljaju harmoniju na poslijeratnim područjima. IPAK razvija i realizira programe namijenjene unapredjivanju […]

Pročitaj više...

PIN – nenasilna razrada konflikta

Pamtiti samo slike užasa rata, predstavlja opterećenje za pojedinca, njegovu porodicu i zajednicu. Nove generacije mladih ljudi žele aktivan život, internet koji spaja ljude iz cijelog svijeta, i bolju budućnost. Racionalnim i emotivnim pogledima na činjenice, suočavaju se mladi ljudi u svojim različitostima. Donator, Berghof Institut za nenasilnu razradu konflikata iz Berlina, prepoznao je da investiranje u […]

Pročitaj više...