Naziru se obrisi mreže za primarnu prevenciju ovisnosti među mladima u BiH

U periodu od 28. do 31. oktobra/listopada u hotelu Maršal na Bjelašnici održan je peti modul obuke u okviru projekta „Stručno usavršavanje i umrežavanje za prevenciju ovisnosti u radu sa mladima u BiH, 2014-2016.” koji je ovog puta okupio 17 predstavnika organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

Modul pod nazivom „Komunikacija, marketing i lobiranje na području prevencije ovisnosti i unapređenja zdravlja“ vodio je Zlatko Sarić, trener i konsultant iz Mostara uz čiju su facilitaciju učesnici usvojili osnovne vještine javnog zagovaranja koje će koristiti u predstojećoj kampanji.

Pored pomenutih vještina u toku ovog modula učesnici su razradili i konkretan plan akcije za pripremu završnog događaja u okviru JUPPO projekta koji bi trebao biti održan u septembru/rujnu naredne godine. S tom svrhom formirani su i odgovarajući radni timovi te podijeljena konkretna zaduženja. Na ovaj način učinjen je prvi korak ka potencijalnom uspostavljanju mreže organizacija civilnog društva koje rade sa mladima na polju prevencije ovisnosti i promocije zdravih životnih stilova.

„Mislim da smo nakon ovog modula bar za trenutak bliže našem krajnjem cilju, a to je uspostavljanje mehanizma koordinacije između institucija vlasti i organizacija civilnog društva na polju prevencije ovisnosti među mladima u Bosni i Hercegovini. Najveći dio posla tek je pred nama ali sam optimista da ćemo uspjeti“, istakla je koordinatorica projekta s. Magdalena Schildknecht iz udruženja NARKO-NE.

Naredni, pretposljednji modul obuke u okviru ovog projekta nosi naziv „Zajednički odgovoran projektni menadžment“ i biti će održan početkom decembra/prosinca tekuće godine.

12194479_10206952403781398_722654314_o 12197133_10206952402901376_1994453846_o 12197600_10206952403661395_625683114_o 12207360_10206952403701396_1454569253_o 12208914_10206952402861375_851694445_o 12210829_10206952403621394_1183294384_o 12210882_10206952402941377_779780478_o