Trening iz izgradnje mira, nenasilne razrade konflikata za nastavnike i omladinske lidere

Mirovni Projekti

Novembar 23, 2016

„IPAK – Mladost gradi budućnost“  nevladina organizacija  realizira programe namijenjene unapređenju životnih uslova i standarda mladih ljudi u Bosni i Hercegovin te pruža podršku njihovom aktivnom uklučivanju i participaciji  u društvenim, političkim, ekonomskim i drugim dešavanjima i tokovima.

Najveći dio programa IPAK realizira u mikroregionu sjevernog i srednjeg Podrinja, koji obuhvaća općine Zvornik i Osmaci u Republici Srpskoj i Kalesija, Sapna te periferni dijelovi općine Tuzla u Federaciji BiH (Istočna Bosna). Kao rezultat rada s mladima i aktivnosti same omladine u mikroregiji je nastala i aktivno djeluje „Regionalna omladinska mreža za lokalni razvoj“. Ova novonastala struktura služi kao polazni izvor za koncipiranje projekata i aktivnosti i kao „mehanizam“ za njihovu realizaciju.

S ciljem razvoj  programa mirovno-pedagoškog rada i psihosocijalne pomoći, prilagođen novonastalim okolnostima i potrebama mladih te zahtjevima omladinskog rada realizira se i projekat „Izgradnja mira, nenasilna razrada konflikta za nastavnike i omladinske lidere“. Cilj ovog projekata je osposobiti mlade ljude da vještine i znanja stečena tokom  treninga, primjenjuju u svakodnevnici u raznim sredinama u kojima rade, školuju se ili su angažirani na drugi način. Mora ih se osposobiti da konflikt razmatraju iz različitih aspekata, te, koristeći  saznanja stečena kroz edukaciju, pristupe njegovoj konstruktivnoj razradi i prevlađivanju. Također se mladi ljudi moraju osposobiti da raspoznaju različite oblike nasilja (direktno, strukturalno, kulturno) te u ovom kontekstu iste osposobiti kako se oduprijeti predrasudama i stereotipima u odnosu prema drugim etničkim ili vjerskim grupama i pojedincima. Cilj je, dakle, mlade ljude osposobiti i podržati da  preuzmu odgovornost za sebe i svoje javno djelovanje, te ojačati njhove kompetencije u domenu timskog rada, koji se temelji na principima nenasilne komunikacije. Tematske cjeline treninga su : jačanje komunikacijskih vještina, izgradnja tima i odovornosti u timu razvoj efikasnog timskog rada, razumijevanje demokratski pravila, razgradnja stereotipa i predrasuda, smanjenje predrasuda na različitim nivoima (detekcija predrasuda etničkih i vjerskih), prepoznavanje rodno uvjetovanog nasilja, razvoj uzajamnog razumijevanja između  mladih različitih urbanih i ruralnih područja, intenziviranje multietničkog dijaloga između različitih etničkih grupa, adolescenata i mladih ljudi, jačanje interkulturalnih kompetencija.

Od izuzetne važnosti također jeste:

  • osposobiti dio nastavnika u seoskim sredinama i manjim općinama da naučeno primjene u praksi u školama u kojima rade,
  • kroz novi ciklus edukacije popuniti razlike u znanju između novopridošlih omladinskih lidera u okviru „Regionalne omladinske mreže za lokalni razvoj“ i onih koji su ovu edukaciju već prošli,
  • osigurati kontinuitet razvoja i samoreproduktivnost omladinske mreže i drugih struktura nastalih tokom proteklih godina.

Udruženje- humanitarna organizacija IPAK-Mladost gradi budućnost razvija gore pomenuti program uz podršku Berghof-Stiftung für Konfliktforschung.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Search Form