Projekat ”ENTER”

Neformalna Edukacija

Novembar 23, 2016

ENTER- 2009/2010, u centru za mlade IOS-SHL Križevići

NVO IPAK-MGB je lider projekta.

Projekat ENTER ima za cilj strukturne i kadrovske konsolidacije u promociju Regionalne mreže mladih za lokalni razvoj. Projekat je nastao kao potreba za poštovanjem rodne ravnopravnosti, zapažen je otpor kod mladih devojaka, nacionalne ravnopravnosti kao i potrebama za edukacijom u komunikativnim vještinama.

CILJEVI PROJEKTA:

strukturne i kadrovske konsolidacije,
obrazovanje mladih lidera u oblasti ljudskih prava,
nenasilne komunikacije,
timski rad i
preduzetništvo.

Angažovanjem nezavisnog spoljnog evaluatora se postiže objektivnost tokom procesa evaluacije. Evaluator saradjuje sa timom koji čine: učesnici u projektu, treneri timova I coordinator. Trener tima daje procjenu na osnovu usmenih izjava, zabilješkama na osnovu kojih se vrši procjena.

IZVJEŠTAJ PROCJENITELJA

I FAZA – Sigurna zona u grupi

Zaključci regionalnih aktivnosti:

uspostavljena komunikacija,
prihvatanje različitosti,
dobro planiranje biznis plana,
poznavanje ljudskih prava I kako ih zaštiti,
analiza činjenica iz različitih uglova,
ekonomska diskriminacija mladih,
kompromis i
primjena u praksi.

Novi članovi tima se uklapaju sa starim članovima, poštujući teritorijalnu, obrazovnu i nacionalnu pripadnost. Treneri su ocjenjeni da su stručni, dobri animatori, provokatori u cilju postizanja ciljeva, pokretači bolnih tema za iskrene debate, yanimljivi na radionicama i osposobili su članove timova na zajedničke zaključke. Treneri smatraju da su uspostavili dobru atmosferu, komunikaciju, saradnički odnos i da sam proces zahtijeva više rada. Intervju evaluatora sa članovima trenerskog tima, Subhija Glinac iz Tuzle i Milan Colić iz Beograda, došli su do zaključka da se slažu u procjenama rada sa mladima i dobrobitima koje projekat ENTER donosi.

IPAK-MGB kroz program osnažuje i povezuje mlade ljude, prati njihov razvoj, stvara uslove za normalizaciju odnosa u lokalnim zajednicama, uspostavlja saradničke odnose u regionu , pa je i samo postojanje dragoceno za dalji rad. Rješavanje problema u procesu konsolidacije međuetničkih odnosa vrši se spontano i na prirodan način. Neophodno je postupke ponavljati, razvijati i usavršavati.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Search Form