”Pametniji ne popušta – borba protiv droge, alkoholizma i prostitucije”

Neformalna Edukacija

Novembar 23, 2016

Projekat ”Pametniji ne popušta – borba protiv droge, alkoholizma i prostitucije” Tuzlanska agencija za razvoj lokalne demokratije i incijative – TALDI, finansirala je projekat ”Pametniji ne popušta – borba protiv alkoholizma, droge i prostitucije” koji je realizovala  H.O. IPAK, tačnije članovi Omladinskog centra IPAK u Simin Hanu. Cilj projekta je bio podrška uključenja mladih pripadnika prognaničke populacije u društvene procese i smanjenje  negativnih uticaja socijalnog okruženja na razvoj njihove ličnosti. Kao jedan od rezultata koji su postignuti realizacijom projekta jeste i brošura koja na jedan specifičan način kroz statističke podatke do kojih se došlo tokom realizacije projekta  prikazuje trenutno stanje u periodu kada je ovaj projekat realizovan.   Za razliku od tadašnjih mnogobrojnih akcija sa nazivom ”Reci droga ne”, koji su nosili dosadne i stereotipne poruke, ovim projektom, te printanom verzijom brošure nastojali smo da statističkim pokazateljima pokažemo svima koji je čitaju podatke zbog kojih se trebaju zapitati šta zapravo žele i očekuju od svog života, te šta mogu očekivati ako se upuste u konzumaciju droge i alkoholizma kao i da postanu svjesniji problema prostitucije na našim područjima. Članovi aktivističkog jezgra

 • Amel Brzović
 • Sabina Alić
 • Fahrudin Mujić
 • Adis Mujić
 • Selmir Halilović
 • nedim Čivić
 • Ermin Tabalović
 • Sadidin Alihodžić
 • Damir Hodžić
 • Mersudin Suljičić
 • Muamer Tučić
 • Fahret Nukić
 • Midhat Čosić
 • Nedžad Isaković
 • Enver Dautović
 • Hajzid Omerović
 • Nermin Husejnović
 • Damir Turković
 • Asmir Grahić
 • Asmir Rahmanović

U okviru projekta ”Pametniji ne popišta – borba protiv alkoholizma, droge i prostitucije” održana su četiri seminara:

 • ”Organizacija i organizovanje” – predavač Ismet Sejfija – politolog
 • ”Alkoholizam” – predavač dr. Irfanka Pašagić – neuropsihijatrica
 • ”Droga” – predavač dr. Irfanka Pašagić – neuropsihijatrica
 • ”Prostitucija” – predavač dr. Irfanka Pašagić – neuropsihijatrica

Seminare su slušali članovi Omladinskog centra Simin Han, koji su pristali da budu članovi Aktivističkog jezzgra projekta. Grubo rečeno, suština realizacije projekta je bila da se članovi Aktivističkog jezgra educiraju o zadatim temama i znanja koja dobiju prenose dalje putem radionica ostalim mladim ljudima u Simin Hanu. Veliku ulogu u uspješnoj realizaciji projekta imala je O.Š. Simin Han. Radionice su održane učenicima sedmih i osmih razreda osnovne škole, tako da je prvobitna zamisao da u radionicama učestvuje 30 mladih ljudi premašeno za 1.000% jer se o alkoholizmu, drogi i prostituciji educiralo preko 300 mladih ljudi.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Search Form