Lokalno i globalno

Mirovni Projekti

Novembar 23, 2016

Izgradnja mira na lokalnim područjima, kao prioritetan zadatak, prepoznali su učesnici projekta TRENING IZGRADNJE MIRA, NENASILNE RAZRADE KONFLIKATA I PSIHOSOCIJALNA SAVJETOVANJA ZA MLADE BIH. IPAK-Mladost gradi budućnost, direktorica Lahira Sejfija sa svojim saradnicima i donatorima BERGHOF-STIFTUNG iz Berlina su pronašli zajednički interes u projektima koji uspostavljaju harmoniju na poslijeratnim područjima. IPAK razvija i realizira programe namijenjene unapredjivanju životnih uslova. Internacionalni omladinski centar u Križevićima, pruža edukacije svim akterima u mreži kontinuirano, do decembra 2008. godine.

Programi se odvijaju u dvije etape u kojima, organizovano formiraju dvije grupe :

  • I ETAPA – 10 nastavnika/ca, 10 omladinskih lidera do 28 godina iz neformalne Regionalne mreže za lokalni razvoj.
  • II ETAPA – 10 mladjih omladinskih lidera iz sastava omladinske mreže i 10 učenika srednjih škola-aktivista u mreži do 20 godina.

24 učesnika BERGHOF instituta za nenasilnu razradu konflikata je prošlo kroz edukaciju i paticipaciju mladih u društvene, političke i ekonomske tokove civilnog društva. Mladi BIH pronalaze izlaz iz postratnih vremena, prolaze edukaciju pomoći i samopomoći, edukuju se u nenasilnoj komunikaciji, sagledavaju probleme iz različitih uglova, razmjenjuju iskustva sa mladima iz regiona. Kroz radionice, uz pomoć timova i lidera, osnaženo je nekoliko generacija koji čine mrežu za dalje aktivnosti u lokalnoj samoupravi i regionu. Direktorica Lahira Sejfija, svojim uspješnim planovima, ukljucuje u rad i nastavnike, koji impliciraju ideje u osnovnim i srednjim školama, dalje uspostavljajući saradnju za nove članove u 8 sela. Izgradnja mira i povjerenja i kulturna sjećanja su ciljevi kojima svi akteri u projektu teže. Rješavanjem lokalnih problema, mladima se pruža mogućnost uspostavljanje regionalnih mreža ujedinjenih istim potrebama – mir u regionu i medjusobna suradnja.

IPAK, MLADIMA SVIJET OSTAJE !

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Search Form